top of page

אופטימיזציה למנועי החיפוש

אופטימיזציה למנועי חיפוש

פרוש המושג אופטימיזציה הוא התאמה מקסימלית של פונקציות שונות באתר לתנאי מנועי החיפוש, על מנת שאלו יסרקו את האתר וימקמו אותו המקומות הגבוהים ביותר בדפי תוצאות החיפוש שלהם.

 

כל אחד מדפי האתר עובר תהליך אופטימיזציה. כל דף בנפרד ובאופו עצמאי.
באופטימיזציה קיימים מספר מרכיבים הכרחיים שיש להכיר ולעבוד על פיהם:
מטה תג:
זהו הגורם המשפיע ביותר. יש להשקיע בו מחשבה על מנת להביא תוצאות מיטביות.
לפניכם רשימת התגים החשובים:
א. Title - כותרת, צריך להימצא בעמוד הראשי. 
בתיאור האתר צריכות להיכלל לפחות 2 מילים. חשוב לשים בכל עמוד עד שתי מילות מפתח לקידום ולא יותר מזה. בעיקר בעמוד הראשי.
ב. Description - תיאור האתר. משפט קצר וממצה שמסביר למה אנשים יכנסו דווקא לאתר שלך מתוך כל התוצאות המוצגות, תיאור ברור ותמציתי אודות האתר הכולל את מילות המפתח של הדף.
ג. Keywords - מילות המפתח של הדף.זה המקום להכניס וריאציות של מילות המפתח וכן מילים נוספות שמופיעות בדף, אין לכתוב מילים שלא מופיעות בתוכן הדף.

אופטימיזציה בתוכן האתר:
מנועי החיפוש רוציםלדעת מה קבעת ככותרת לדף ומהן כותרות המשנה. לפיכך, את הכותרות באתר יש לסמן ככאלה באמצעות סימני  h1, h2, h3 .
מומלץ לשים את הכותרת h1 בראש הדף ושכתורת זו תכיל את המילים אותן אנו מקדמים.
את מילות המפתח שאנו מקדמים אנו מכניסים בתוך תוכן האתר. 
מילים אלה צריכות להופיע כחלק מרכזי מהתוכן בתדירות כזו שתביע את חשיבותן לנושא האתר.
אין להציף את האתר במילות מפתח חוזרות ונשנות אך גם אין להציב אתמילת המנפתח רק פעם אחת בדף ולקוות שמנועי החיפוש יבינו מעצמם שהמילה מתארת את תוכן האתר. מילות מפתח המפוזרות בטוב טעם באתר הן הדרך הנכונה לעשות זאת.

bottom of page