top of page

איך מודדים הצלחה בקידום אתרים

איך מודדים הצלחה בקידום אתרים

קידום אתרים אינו פעילות קצרת טווח. זו פעילות לטווח ארוך.


טעות נפוצה היא לחשוב אין דרך למדוד אפקטיביות של קמפייין קידום אתרים באינטרנט.
ההיפך הוא הנכון.
ניתן בהחלט למדוד תוצאות של קידום אתרים ויש דרכים רבות לברר אם חברת קידום האתרים עושה את עבודתה נכונה.

To-Me עובדת עם כלי מדידה וניתן אוביקטיביים המאפשרים לבדוק את המגמה ולראות בבירור איך התקדם האתר במנועי החיפוש. לקוחותינו יכולים לעקוב אחרי הפעילות המתבצעת ולראות באזיה מקום נמצתא האתר הלם עבור כל מילת מפתח מקודמת.

מה אנחנו רוצים לראות כהצלחה בקידום אתרים?
שראש וראשונה, עליה במידום האתר במנועי החיפוש כשאנו מקלידים את המילות המפתח הרלוונטיות לאתר, אותן החלטנו לקדם.
זה המדד המדויק ביותר. אמנם אתר שרק עלה לאינטרנט לא יכול לקפוץ לראש העמוד הראשון של גוגל מיד עם עלייתו. האתר צריךלעבור דרך הדרגתית ויהיה מוצב בעמודים נמוכים יותר בתחילה. אט אט יתפס האתר לעמוד הראשון של גוגל.

יחד עם מיקום האתר במנועי החיפוש יש לקחת בחשבון מדדים נוספים כגון: כמה עמודים סרקו מנועי החיפוש ומיקמו בתוצאות החיפוש שלהם.
זהו מדד חשוב שכן ככל שמנועי החיפוש ממקמים יותר דפים מאתר האינטרנט שלך בתוצאות החיפוש שלהם, הם מאפשרים יותר חשיפה לאתר וביטויי חיפוש נוספים יתחילו להוביל תנועת גולשים לאתר.

לעיתים קרובות מדי קיימים בדפים של אתרי אינטרנט גרומים המפריעים למנועי החיפוש לסרוק את הדף ביעילות ולכן לעולם לא ימוקמו דפים אלה במקומות טובים במנועי החיפוש.


אנו כחברה מקצועית מאתרים גורמים אלה, מתקנים ומשפרים את מבנה הדף על מנת לאפשר למנועי החיפוש לסרוק ולמקם את הדפים במנועי החיפוש.

כמות הקישורים הנכנסים – מנועי החיפוש מדרגים את אתרי האינטרנט במידה רבה לפי כמות הקישורים הנכנסים אליהם. קישור ניכנס הוא ביטוי המתאר הצבת לינק באתר אחד המטרה לאפשר לגושלים לעבור ולבקר באתר אחר.
קישור נכנס נתפס בעיני מנועי החיפוש כהצבעת אמון. אתר המוביל את גולשיו לאתר אחר מביע בכך הערכהב למידע בתאר זה ומנועי החיפוש מתייחסים לקישורים כאלה כבעלי ערך.


קידום קישורים נכנסים לאתר שלך הוא פעולה מורכבת וחיצונית לאתר שלך.

מערכת של בלוגים, רשתות חברתיות, אתרי אינדקס,מאמרים ופורמים העוסקים בתחום בו עוסק האתר יכולים לשמש כמקור לקישורים נכנסים לאתרך. ככל שיש לאתר יותר קישורים נכנסים הרלוונטיים לתחום – כך יעלה ערכו בעיני מנועי החיפוש שיקדמו אותו למיקום טוב יותר בדפי תוצמאות החיפוש.
למרות זאת, יש לציין ששימוש בלתי מושכל במערכת זו עלול לפגוע בקידום האתר שלך, כך שניסיון וידע מהווים כאן גורם חשוב.

To-Me מקדמת מזה מספר שנים אתרים באמצעות קידום קישורים נכנסים ונמצאת בחזית הידע והעדכונים בתחום בכל עת. 
מילות מפתח וביטויי חיפוש המביאים גולשים אל האתר – לב ליבו של קידום אתר באינטרנט הוא מילות המפתח. מילות מפתח הם ביטויי החיפוש אותו מקליד גולש בהיכנסו למנוע חיפוש מתוך מטרה למצוא מידע או מוצר העונה על דרישותיו.


מנועי החיפוש מעוניינים להעניק לגולשים תשובות רלוונטיות עד כמה שניתן לכל ביטוי חיפוש ואתרי האינטרנט הבנויים כך שמנועי החיפוש יתמקדו על מילות המפתח סביבן בנוי האתר יהנו מתנועת גולשים ערה יותר.

מספר ביקורים ממוצע באתר – במהלך תהליך קידום האתר אנו מעוניינים לראות את תנועת הגולשים באתר עולה. זהו נתון בסיס שאומר לך בעל האתר כמה אנשים בקרו באתר הינטרנט שלך.

bottom of page